• <menu id="4q44a"></menu>
 • 00:00

  01:12
  王占元碑銘  
  壯威上將軍陸軍上將兩湖巡閱使湖北督軍兼省長館陶王公碑銘
  銅山張伯英撰并書
  民國二十三年(1934年)八月,館陶王公卒于天津寓第,春秋七十有四。既葬,公之鄉人以狀抵予曰,將軍有功於國,有惠於鄉。有功於國世所共聞,有惠於鄉或未盡知,鄉之人弗敢忘德,乞述生平鍥諸麗牲之石,以垂久遠,而示后人。予二年冬,以合肥段公至武昌,與公一堂相聚者累月,言論豐采如在目前,而公已為古人,可慨也!
  失公諱占元,字子春,先世居山西洪洞,徙直隸保定,再徙山東之館陶為館陶人。曾祖兆霖,祖卓臣,父壽祺,以公貴皆封振威將軍;曾祖妣汪、祖妣郝、妣胡皆一品夫人。
  公生而穎異,少孤貧,未能竟其學,十九從戎隸銘軍,清光緒十二年(1886年)選入北洋武備學堂,卒業為懷字營哨官,甲午之役,在旅順大連、金州岫巖等處,大小十四戰,勇名遂著。欽差大臣項城袁公練兵小站,調充新建陸軍右翼第一營督操官,升第三營幫統,袁公巡撫山東從駐濟南。二十六年(1900年)奉檄剿平原會匪,立擒首要置之法,余未株累,平原人勒石頌之。二十七年(1901年)升管帶,二十九年(1903年)升左鎮步隊第一標標統。三十年(1904年)日俄戰役,奉命防山海關,駐永平,士民稱頌。三十一年(1905年)升陸軍步隊第一協統領,旋改第二鎮第三協統領。宣統三年(1911年)武昌事起,奉調赴鄂,轉戰漢口、漢陽間,尋調赴豫,授副都統以督統記名,旋師保定。從合肥段公,通電翊贊共和。
  民國元年(1912年)授陸軍第二師師長。二年(1913年)江西事起,調鄂進駐贛邊,事平回防。黎副總統兼領湖北都督,調第二師駐鄂,奉命邦辦湖北軍務。三年(1914年)白狼匪熾,奉令為豫皖剿匪總司令,擊匪商城,匪潰,又擊之襄陽老河口,窮追入陜,平之。四年(1915年)九月奉督理湖北軍務之命,會改官制,特任湖北督軍兼省長。九年(1920年)特任兩湖巡閱使,十年(1921年)辭職,特授壯威上將軍,積功得勛一位,一等白鷹章、一等文虎章、一等大綬嘉禾章。大總統特頒九獅軍刀,云臺福曜扁額。公治鄂最久,地居要沖,值南北相持,內爭劇烈之時,措置一不慎亂且立作。公保境息民,地方不見兵革垂八九年,其用心為獨苦。自公之去鄂,民遂無一日以安,老成謀國所系不其重哉。
  九年(1920年)館陶旱災,公自出資,以賑民鮮流亡。更運糧平糶,采古人救荒之法設當地局次貧者,以免凍餒,冠、堂、臨、邱各鄰邑皆蒙其賜。建浮橋于館陶鎮之衛河,自出巨金而募少數之款,名曰公修,以讓善與人。事母至孝,友愛于兄。兄沒視嫂有加,禮撫子女如已出。兩姊衰耄,敬事不懈,業師無嗣立碑志其墓,歲時為之祭掃歸田。而后盡力公益,設義倉,立鄉校,雖重費無所惜,親族故舊待以存活者甚眾。易簀之日,猶諄諄誡子侄以廣行慈善,濟物利人,為事嗟嗟。國家杌捏,風俗日偷,使握兵柄任疆寄者,如公持重,何至日尋干戈。觀公友于之,愛推解之,盛則鬩墻繪擘視手足,如行路,彼獨何心?自古成大功享大名者,其識力之超,天性之厚,必大過人,公之謂矣!
  配么夫人,子四:長澤寬,謹愨有父風;次澤厚,早卒;次澤舒、澤和,均幼。澤寬於是年九月十六日葬公於鎮西之新瑩。銘曰:岱宗河流,鍾奇毓秀,實誕人杰,即戎於幼,福為德基,材由天授,專閫以膺,偉績斯懋,江漢湯湯,用武之鄉,我無虞詐,人慶阜康。公去民思,令問不忌,周公赤  ,名伯甘棠。公元去鄂,曰閔內亂,自殘國脈,生靈涂炭,權力相軋,曲直孰判,浩然釋甲,還我里開,里開歸止,惠洽其鄰,僻邑興學,儉歲指囷。其生而英,其沒也神。詩之樂石,垂示萬青。
  中華民國二十五年(1936年)歲次丙子孟夏之月建。
  北平琉璃廠李月庭勒石
   
     
     
  又爽又黄又无遮挡的视频